WordPress 5.4 Beta 1 เริ่มทดสอบการใช้งานและติดชมแล้ว

เมื่อวันที่ February 13, 2020 ทาง WordPress ได้ทำการปล่อยตัว WordPress 5.4 Beta 1 ให้ได้ทดสอบการใช้งานและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่ได้ทำการทดสอบ เห็นว่าพบข้อบกพร่องใหญ่ๆ ประมาณ 10 รายการ และอื่นๆ คงทำการปรับปรุงและแก้ไข ก่อนที่จะใช้พวกเราได้ใช้งานกันในเวอร์ชั่นตัวเต็ม

ปล โพสนี้เป็นการทดสอบ และโพสแรกของบล็อกคนทำบล็อก ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการเขียน